Μέλη

Μέλος μπορεί να γίνει όποιος επιθυμεί να στηρίξει τον Σκοπό και τις Δράσεις του Συλλόγου, συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής και καταβάλλοντας το ποσό των 5€ ετησίως.

Τα μέλη μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία εάν το επιθυμούν, χωρίς αυτό να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους.