Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αικατερίνη Σφακιανάκη

Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Γρινάκης

Γραμματέας: Αντώνιος Μαλλιαράκης

Ταμίας: Αντώνιος Πουλάκης

Ειδικός Σύμβουλος: Δημήτριος Βασμαρής