Πρόληψη

  • «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» σε συνεργασία με άλλους φορείς διοργανώνει από το 2005, την «Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ (ΕΠΑ)».
  • Πραγματοποιεί Παρεμβάσεις Πρόληψης με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε φορείς και ιδρύματα (Σχολεία, Συλλόγους, Κοινότητες), έπειτα από γραπτό αίτημα των ενδιαφερομένων.
  • Διοργανώνει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Επιστημονικές Ημερίδες.