Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία αλλάζουν κάθε τρία χρόνια μετά από εκλογικές διαδικασίες. Τα μέλη της ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ αποτελούνται από άτομα και οικογένειες που γνωρίζουν τις υπηρεσίες του δικτύου και εθελοντές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δράσεις του δικτύου.

Ακολουθούν τα μέλη του Δ.Σ.

Πρόεδρος : Μαίρη Κουλεντάκη

Αντιπρόεδρος : Βασίλης Παπουτσιδάκης

Γραμματέας: Αγγουράκη Ροδάνθη

Ταμίας: Λιοδάκη Νεκταρία

Υπ.Δημοσίων Σχέσεων: Ανυφαντάκη Ιωάννα

Τα δύο μέλη Μιχάλης Κοκκοτάκης και Κρυσταλία Κυρέζη-Βιδάκη

logo

θεραπεία

 • Αλκοολογικό Ιατρείο ΠαΓΝΗ & Κ.Ο.Π.Α.
 • Βιβλιοθήκη

  Κατέβασε χρήσιμο υλικό Downloads

  Ζήτα βοήθεια

  24ωρη Γραμμή SOS τηλ. 6947349344

  Γίνετε εθελοντής

  Έλα στην ομάδα και δήλωσε εθελοντής

  Πνευματικά δικαιώματα © 2018 Σύλλογος Επιστροφή