Θεραπεία

  • Παρέχει ένα ανοικτό πρόγραμμα απεξάρτησης σε συνεργασία με το Αλκοολογικό Ιατρείο ΠαΓΝΗ και τις Ομάδες Αυτοβοήθειας (Κ.Ο.Π.Α.).
  • Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ, από ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.