Διοικητικό Συμβούλιο

Από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 6 Νοεμβρίου 2022, και κατόπιν συνάντησης των νεοεκλεγέντων μελών την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022, προέκυψε η παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Ευγενία Χουρδάκη

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μουζάς

Γραμματέας: Χρυσή Παπαμαρκάκη

Ταμίας: Δημήτριος Βασμαρής

Ειδικός Σύμβουλος: Μαρία Μπαθιανάκη

Στην ίδια συνάντηση αποφασίστηκε επίσης οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνουν χώρα μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα σε χώρο που θα καθοριστεί εν καιρώ και να είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του συλλόγου. Δικαίωμα ψήφου όμως θα έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.