Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης στην Αθήνα! από 5 εως 10 Νοεμβρίου 2012

Από το site του ΕΣΚΟΠΑ..

Τα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ της Αττικής και ο ΕΣΚΟΠΑ διοργανώνουν Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης στην Οικολογική – Κοινωνική Προσέγγιση των Προβλημάτων που Σχετίζονται με το Αλκοόλ, στην Αθήνα από 5 έως 10 Νοεμβρίου 2012.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση των συμμετεχόντων για τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και τα σύνθετα προβλήματα και η ώθηση τους να λειτουργούν σύμφωνα με την Κοινωνική Οικολογική Προσέγγιση (Μέθοδος Hudolin) με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας και προαγωγής της υγείας στην τοπική κοινότητα.
Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν εκπαιδευτές από την Ιταλία και την Ελλάδα.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Δευτέρα
8.00-9.00
Εγγραφές
9.00-10.00
Έναρξη σεμιναρίου
Χαιρετισμοί
Γιατί ένα σεμινάριο στην Αθήνα;
Εισηγήτρια: Σ. Χρηστίδη
10.00-10.30
Διάλειμμα
10.30-12.00
Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και σύνθετα προβλήματα
(1ο μέρος)
Εισηγήτρια: M.T. Salerno
12.00-13.30
Συζήτηση κοινότητας
Συντονίζει: Σ. Χρηστίδη
13.30-15.00
Διάλειμμα
15.00-16.00
Ομάδες εργασίας: Τα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ στο οικολογικό κοινωνικό σύστημα και η λειτουργία τους
Συντονίζουν: Συντονιστές ομάδων
16.00-17.00
Συζήτηση για τα γραπτά θέματα που πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
Συντονίζουν: Συντονιστές ομάδων
17.00-18.00
Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες
18.30-20.00
Επίσκεψη στα Κλαμπ οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ

Τρίτη
9.00-10.00
Συζήτηση ολομέλειας σχετικά με τα συμπεράσματα των αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων
Συντονίζει: M.T. Salerno
10.00-11.00
Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και σύνθετα προβλήματα
(2ο μέρος)
Εισηγήτρια: M.T. Salerno
11.00-11.30
Διάλειμμα
11.30- 12.30
Η διαγνωστική προσέγγιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ και των σύνθετων προβλημάτων
Εισηγητής: Ι. Μουζάς
12.30-13.30
Συζήτηση κοινότητας
Συντονίζει: Σ. Χρηστίδη
13.30-15.00
Διάλειμμα
15.00-16.00
Ομάδες εργασίας: Τα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ και η λειτουργία τους. Η αρχική συνέντευξη
Συντονίζουν: Συντονιστές ομάδων
16.00-17.00
Η προαγωγή της υγείας στην Αλκοολογία, από τις κατευθυντήριες γραμμές της Π.Ο.Υ. στα ενεργά προγράμματα
Εισηγήτρια: Σ. Χρηστίδη
17.00-18.00
Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες
18.30-20.00
Επίσκεψη στα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ

Τετάρτη
9.00-10.00
Συζήτηση ολομέλειας σχετικά με τα συμπεράσματα των αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων
Συντονίζει: Σ. Χρηστίδη
10.00-11.00
Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και σύνθετα προβλήματα
(3ο μέρος)
Εισηγήτρια: M.T. Salerno
11.00-11.30
Διάλειμμα
11.30-12.30
Η οικογενειακή προσέγγιση
Εισηγητής: Ι. Ανυφαντάκης
12.30-13.30
Συζήτηση κοινότητας
Συντονίζει: Σ. Χρηστίδη
13.30-15.00
Διάλειμμα
15.00-16.00
Ομάδες εργασίας: Ο υπηρέτης – δάσκαλος, Οι σύλλογοι των κλαμπ.
Συντονίζουν: Συντονιστές ομάδων
16.00-17.00
Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες
17.00-18.00
Στρογγυλή Τράπεζα:
Η οικολογική – κοινωνική προσέγγιση ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον: η πολυδιάσταση του πόνου, η ανθρωπολογική πνευματικότητα, η ηθική, η ειρήνη
Συντονίζει: Σ. Χρηστίδη
Εισηγητές: Συντονιστές των ομάδων

Πέμπτη
9.00-10.00
Συζήτηση ολομέλειας σχετικά με τα συμπεράσματα των αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων
Συντονίζει: Σ. Χρηστίδη
10.00-11.00
Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και σύνθετα προβλήματα
(4ο μέρος)
Εισηγήτρια: M.T. Salerno
11.00-11.30
Διάλειμμα
11.30-13.00
Συζήτηση κοινότητας
Συντονίζει: Σ. Χρηστίδη
13.00-14.30
Διάλειμμα
14.30 -15.30
Η εκπαίδευση και η συνεχής ενημέρωση στον κόσμο των κλαμπ. Η σπουδαιότητα των τοπικών αλκοολογικών σχολών.
Εισηγητής: G. Carrassi
15.30-16.30
Ομάδες εργασίας:
Οι δυσκολίες στη δουλειά των κλαμπ
Συντονίζουν: Συντονιστές ομάδων
16.30-17.30
Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες
18.00-19.30
Interclub
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

Παρασκευή
Συζήτηση ολομέλειας σχετικά με τα συμπεράσματα των αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων
Συντονίζει: Σ. Χρηστίδη
Η σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην οικολογική-κοινωνική προσέγγιση. Η έννοια του δικτύου
Εισηγήτρια: M.A.Papapietro
Τα τοπικά αλκοολογικά προγράμματα στην Ελλάδα και την Ιταλία
Συντονίζει: Ι. Ανυφαντάκης
Εισηγητές: Ε. Μακρυκώστα, Ι. Μουζάς, M.A.Papapietro, Σ. Χρηστίδη
Σάββατο
8.30-9.30
Η σωματική κίνηση σαν τρόπος επικοινωνίας.
Συντονιστές: Ι. Ανυφαντάκης, Α. Μαναράκη
9.30-10.00
Διάλειμμα
10.00-11.00
Τα κλαμπ στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο
Εισηγήτρια: Σ. Χρηστίδη
11.00-12.00
Συζήτηση επί των γραπτών θεμάτων στις ομάδες εργασίας
12.00-13.00
Τελική συζήτηση, ανάγνωση και έγκριση των συμπερασμάτων
Επίδοση των πιστοποιητικών παρακολούθησης

Εκπαιδευτές:
Διευθύντρια: M.T. Salerno
Υποδιευθύντρια: Σ. Χρηστίδη
Συντονιστές ομάδων: Ι. Ανυφαντάκης, G. Carassi, Ι. Μουζάς, M.A. Papapietro
Βοηθοί συντονιστές: Ε. Αθανασοπούλου, Κ. Ζαχείλα, Μ. Κοκκοτάκης Ε. Μακρυκώστα Α. Μαναράκη,
Β. Φασουλάκης
Υπεύθυνη για τις επισκέψεις στα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ: Α. Μαναράκη
Όλοι οι εκπαιδευτές είναι ενεργοί υπηρέτες – δάσκαλοι Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ

Ετικέτες:

Trackback από το site σας.

logo

θεραπεία

 • Αλκοολογικό Ιατρείο ΠαΓΝΗ & Κ.Ο.Π.Α.
 • Βιβλιοθήκη

  Κατέβασε χρήσιμο υλικό Downloads

  Ζήτα βοήθεια

  24ωρη Γραμμή SOS τηλ. 6947349344

  Γίνετε εθελοντής

  Έλα στην ομάδα και δήλωσε εθελοντής

  Πνευματικά δικαιώματα © 2018 Σύλλογος Επιστροφή