Τα συμπεράσματα του Σεμιναρίου Ευαισθητοποίησης

Σεμινάριο ευαισθητοποίησης στην Οικολογική – Κοινωνική Προσέγγιση των Προβλημάτων που Σχετίζονται με το Αλκοόλ και των Σύνθετων Προβλημάτων
(Μέθοδος Hudolin)
Αθήνα 05-10 Νοεμβρίου 2012

Συμπεράσματα Σεμιναρίου

Την εβδομάδα από 05 έως 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού του Αγ. Θωμά στους Αμπελοκήπους, το Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης στην Οικολογική –Κοινωνική Προσέγγιση των Προβλημάτων που Σχετίζονται με το Αλκοόλ και των Σύνθετων Προβλημάτων (Μέθοδος Hudolin).
Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον Ελληνικό Σύλλογο Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ (ΕΣΚΟΠΑ), από τα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ Αττικής, τον Νομαρχιακό Σύλλογο των Τοπικών Αλκοολογικών Κλαμπ της Απουλίας Ιταλίας (A.R.C.A.T. Puglia) και το Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia το οποίο και κάλυψε τα λειτουργικά έξοδα του σεμιναρίου. Επιπλέον το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Μελέτης και Αντιμετώπισης των Σχετικών με το Αλκοόλ Προβλημάτων (ΕΛ.ΚΕ.Μ.Α.Σ.Α.Π.), το Διεπιστημονικό Κέντρο Αλκοολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, το Εξωτερικό Ιατρείο Αλκοολογίας Π.Γ.Ν. Πατρών, τον Ιταλικό Σύλλογο των Τοπικών Αλκοολογικών Κλαμπ (A.I.C.A.T.) και το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Μελέτης, Έρευνας και Διδασκαλίας στην Αλκοολογία, Πανεπιστήμιο Μπάρι Ιταλίας.
Ευχαριστούμε τις οικογένειες και τους υπηρέτες-δάσκαλους των Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ Αττικής που διοργάνωσαν και συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση του σεμιναρίου και υποδέχθηκαν στις εβδομαδιαίες συναντήσεις τους όσους συμμετείχαν σε αυτό.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνεται στον Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Πανταζή για την αφιλοκερδή φιλοξενία του και τη συνεχή στήριξή του. Ευχαριστούμε επίσης και τη Θεοδοσία Νικητοπούλου για την άρτια οργάνωση της γραμματείας.
Ευχαριστούμε την διευθύντρια του σεμιναρίου Maria Teresa Salerno, την υποδιευθύντρια Στέλλα Χρηστίδη, τους συντονιστές των ομάδων Γιάννη Ανυφαντάκη, Gianni Carrassi, Γιάννη Μουζά και Maria Antonia Papapietro, τους βοηθούς συντονιστές των ομάδων Ελένη Αθανασοπούλου, Καίτη Ζαχείλα, Έλσα Μακρυκώστα, Άλκηστη Μαναράκη, Μιχάλη Κοκκοτάκη, Βασίλη Φασουλάκη.
Ευχαριστούμε επίσης τους μεταφραστές Σωφρονά Παναγιώτα και Κόνδυλα Σταματία, Στέλλα Χρηστίδη και Γιάννη Ανυφαντάκη, καθώς και τον Κομνηνό Παπακυριάκου για την υποστήριξή του στην όλη διοργάνωση του σεμιναρίου.
Η σκέψη μας πηγαίνει και στον καθηγητή V. Hudolin, τον οποίο θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη, καθώς χωρίς το πάθος του δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση αυτού του σεμιναρίου, αλλά και όλων των εμπνευσμένων από τη Μεθοδολογία του αλκοολογικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Τέλος ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευομένους, στους οποίους οφείλεται η επιτυχία του σεμιναρίου.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 40 εκπαιδευόμενοι προερχόμενοι από Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Λέρο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.
Το κλίμα βαθιάς ενσυναίσθησης που δημιουργήθηκε και τα περιεχόμενα που μεταδόθηκαν στα μαθήματα, στις στρογγυλές τράπεζες, στην κοινότητα, στις ομάδες με τους συντονιστές και στις αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες ενθάρρυναν την εξαγωγή των παρακάτω συμπερασμάτων:1. Η οικολογική-κοινωνική προσέγγιση τοποθετεί στο κέντρο την οικογένεια και την τοπική κοινότητα τις οποίες αντιμετωπίζει σαν πόρους και σαν υπεύθυνες για την προστασία και την προαγωγή της υγείας τους.
2. Ο βασικός πυλώνας του οικολογικού-κοινωνικού συστήματος είναι τα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ.
3. Το Κλαμπ είναι μια πολυοικογενειακή κοινότητα αποτελούμενη από 2 έως 12 οικογένειες και έναν υπηρέτη-δάσκαλο.
4. Το Κλαμπ είναι αυτόνομο από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, έχει τις ρίζες του μέσα στην τοπική κοινότητα, είναι ανοιχτό στη συνεργασία και τη φιλία ανάμεσα στα Κλαμπ και τους φορείς της κοινότητας.
5. Η οικολογική – κοινωνική προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αλλαγή της υπάρχουσας κοινωνικής κουλτούρας, δηλαδή στην ανθρωπολογική πνευματικότητα σαν καθοριστικής σημασίας μέρος της ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Σε αυτή περιλαμβάνονται οι πολιτισμικές, κοινωνικές, ηθικές αξίες καθώς και οι αξίες της ισοτιμίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
6. Τα Κλαμπ εργάζονται για την ειρήνη χωρίς την οποία δεν είναι εφικτή η αλλαγή και η ανάπτυξη της κοινοτικής ευεξίας.
7. Το Κλαμπ είναι ανοιχτό σε όλες τις οικογένειες με προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και τα σύνθετα προβλήματα (προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ σε συνδυασμό με τη χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών, με ψυχιατρικές διαταραχές, άστεγους, με προβλήματα με τη δικαιοσύνη κ.λπ.) χωρίς καμία εθνική, θρησκευτική ή κοινωνική διάκριση.
Οι απαραίτητες συνθήκες για την είσοδο μιας οικογένειας με σύνθετα προβλήματα σε ένα Κλαμπ είναι οι εξής:
α)     οι οικογένειες δέχονται να ενημερώσουν τις άλλες οικογένειες του Κλαμπ για το σύνθετο πρόβλημά τους ενώ αναλαμβάνουν και τις ίδιες ευθύνες με αυτές.
β)    οι οικογένειες και ο υπηρέτης-δάσκαλος ενημερώνονται διαρκώς τόσο στις Τοπικές Αλκοολογικές Σχολές όσο και στα μονοθεματικά και ενημερωτικά σεμινάρια
γ)     στα Κλαμπ για κάθε 10 οικογένειες με προβλήματα από το αλκοόλ υπάρχουν μέχρι 2 οικογένειες με σύνθετα προβλήματα.
8.     Το Κλαμπ ακολουθεί τις παρακάτω κοινά αποδεκτές συμπεριφορές:
α)     Την ακρίβεια και την κανονικότητα των συναντήσεων του Κλαμπ,
β)    τη διατήρηση του απορρήτου σε ό,τι λέγεται κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
γ)     την απαγόρευση του καπνίσματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Κλαμπ,
δ)    το Κλαμπ διπλασιάζεται μετά την είσοδο της δωδέκατης οικογένειας και επίσης τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
9. Συνιστάται έντονα σε κάθε οικογένεια που έρχεται στο Κλαμπ να παρακολουθήσει την Τοπική Αλκοολογική Σχολή πρώτου επιπέδου.
10. Το κλαμπ βασίζεται σε μια συστημική οικογενειακή προσέγγιση και γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων και των μικρών παιδιών ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η οικογένεια στην οποία κανείς ανήκει, είναι απαραίτητη η παρουσία της ανάδοχης οικογένειας.
11. Οι οικογένειες των Κλαμπ πρέπει να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται συνεχώς στις Τοπικές Αλκοολογικές Σχολές. Αυτές πρέπει να είναι ενεργές σε ολόκληρη την επικράτεια. Το 1ο επίπεδο εκπαίδευσης και πληροφόρησης απευθύνεται στις καινούριες οικογένειες του Κλαμπ, το 2ο επίπεδο γίνεται για την ενημέρωση των οικογενειών που είναι ήδη ενταγμένες στο Κλαμπ και το 3ο επίπεδο αποτελεί την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των οικογενειών της κοινότητας.
12. Θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας η συμμετοχή στις συναντήσεις του ιντερκλαμπ και στα τοπικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια (όπως το Εθνικό Συνέδριο των Τοπικών Αλκοολογικών Κλαμπ της Ιταλίας το φθινόπωρο του 2013 στη Σαρδηνία και το Συνέδριο για την Ανθρωπολογική Πνευματικότητα που θα λάβει χώρα στην Ασίζη το Μάιο του 2013).
13. Κάθε οικογένεια που μπαίνει στο Κλαμπ κάνει την πρώτη συνέντευξη με τον υπηρέτη-δάσκαλο του Κλαμπ. Καμία συνέντευξη που ενδεχομένως έχει προηγηθεί από άλλους εκτός του υπηρέτη-δάσκαλου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αρχική συνέντευξη.
14. Στο Κλαμπ παίρνουν μέρος μόνο οι οικογένειες με προβλήματα από το αλκοόλ και σύνθετα προβλήματα και ο υπηρέτης-δάσκαλος. Δεν υπάρχουν εκπαιδευόμενοι, επισκέπτες, εθελοντές. Η μοναδική επίσκεψη που προβλέπεται είναι αυτή που συμφωνείται με τις οικογένειες του Κλαμπ για τους εκπαιδευομένους στα πλαίσια του σεμιναρίου ευαισθητοποίησης.
15. Η εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη ενημέρωση των υπηρετών-δασκάλων αποτελεί ζωτικό στοιχείο του οικολογικού-κοινωνικού συστήματος. Ο ΕΣΚΟΠΑ, ως εργαλείο στην υπηρεσία του Κλαμπ, πρέπει να διασφαλίζει τη συνέχεια και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, βάσει των αναγκών της μεθοδολογίας και της ανάπτυξης του οικολογικού-κοινωνικού συστήματος.
16. Σε σχέση με τη σημασία της έννοιας της νηφαλιότητας, στο Κλαμπ δημιουργούνται οι αναγκαίες ανθρώπινες συνθήκες που επιτρέπουν στην οικογένεια να επιλέγει και να προάγει έναν υγιή τρόπο ζωής μέσα από την αγάπη και το μοίρασμα που στοχεύει στο κτίσιμο ενός καλύτερου μέλλοντος.
17. Για τη συνέχεια της εργασίας στο Κλαμπ, προτείνουμε κάθε χρόνο να διοργανώνεται στην Ελλάδα ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης.
18. Προτείνουμε να αναπτύξουμε μια υγιή συνεργασία μεταξύ του Κλαμπ και των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών και φορέων, με σεβασμό προς τις αμοιβαίες αρμοδιότητες.
19. Σκοπεύουμε να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία διοργανώνοντας τις τοπικές αλκοολογικές σχολές τρίτου επιπέδου που απευθύνονται στις οικογένειες της κοινότητας και να αναπτύξουμε δράσεις για να ευαισθητοποιήσουμε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως σχολεία, γενικοί ιατροί, κλπ. και προτείνουμε τη διοργάνωση μιας τοπικής αλκοολογικής σχολής από κάθε υπάρχον Κλαμπ. Στις σχολές διδάσκουν υπηρέτες-δάσκαλοι, εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι και που έχουν υπάρξει για μια φορά τουλάχιστον βοηθοί συντονιστές σε ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης.
20. Οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να εργασθούν στα τοπικά προγράμματα, συνεισφέροντας στη διάδοση, στον πολλαπλασιασμό των υπαρχόντων Κλαμπ, αλλά και στη δημιουργία νέων στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Λουτράκι, στη Χαλκίδα, στα Χανιά και στη Λάρισα.
21. Κρίνουμε σημαντική τη διοργάνωση 3 μονοθεματικών σεμιναρίων κάθε χρόνο (Αθήνα, Πάτρα, Κρήτη).
22. Προτείνουμε στον ΕΣΚΟΠΑ να ενεργοποιήσει τα Λειτουργικά Κέντρα Αλκοολογίας που έχουν σαν σκοπό να οργανώσουν τα τοπικά αλκοολογικά προγράμματα φροντίζοντας για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ενημέρωσης και προαγωγής της υγείας.

24. Προτείνουμε στον ΕΣΚΟΠΑ να διοργανώνει κάθε χρόνο ένα πανελλήνιο συνέδριο προκειμένου να καθορίζεται η κοινή πορεία των Κλαμπ.
25. Κάθε εκδήλωση που θα πραγματοποιείται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο θα ανακοινώνεται στον ιστότοπο του ΕΣΚΟΠΑ.
26. Εμείς οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουμε διαθέσιμοι να ενεργοποιηθούμε στα τοπικά αλκοολογικά προγράμματα και δεσμευόμαστε να συμμετέχουμε στη μηνιαία συνάντηση των υπηρετών-δασκάλων της περιοχής μας. Όποιος όμως δεν επιθυμεί να ενεργοποιηθεί άμεσα, μπορεί να συμμετέχει σε ένα Κλαμπ ως ανάδοχη οικογένεια.
27. Προκειμένου να προγραμματιστούν οι ενέργειες που θέλουν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι για το άμεσο μέλλον, καλούνται σε συνάντηση το Σάββατο, 24 Νοεμβρίου, στις 17:00 στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων. Οι εκπαιδευόμενοι που προέρχονται από την Κρήτη θα συναντηθούν την Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου, στο Αλκοολογικό Ιατρείο ΠΑΓΝΗ στις 14:00. Οι εκπαιδευόμενοι από την Πάτρα θα συναντηθούν τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, στις 16:00 στο πνευματικό κέντρο των Αγίων Αναργύρων.
28. Για την καλύτερη διάδοσή τους, τα συμπεράσματα του σεμιναρίου θα δημοσιοποιηθούν στον επίσημο ιστότοπο του ΕΣΚΟΠΑ (www.escopa.gr) και θα αποσταλούν στα ΚΟΠΑ Πάτρας και Κρήτης και σε τοπικούς φορείς, όπως στους δήμους Αθηναίων, Πειραιά, Πατρέων, στους δήμους της Κρήτης, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης και στη Μητρόπολη Αχαΐας, στους επαγγελματικούς συλλόγους ιατρών, ψυχολόγων, νοσοκόμων, φαρμακοποιών, κοινωνικών λειτουργών, σε κέντρα πρόληψης, σε προγράμματα απεξάρτησης (18 Άνω, ΚΕΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ, κ.ά.), στον ΟΚΑΝΑ, σε Μ.Κ.Ο. και σε άλλες εθελοντικές οργανώσεις, στο Ελληνικό Κέντρο Μελέτης και Αντιμετώπισης των Σχετικών με το Αλκοόλ Προβλημάτων (ΕΛ.ΚΕ.Μ.Α.Σ.Α.Π.), στο Διεπιστημονικό κέντρο αλκοολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Εξωτερικό Ιατρείο Αλκοολογίας Π.Γ.Ν. Πατρών, στον Ιταλικό Σύλλογο των Τοπικών Αλκοολογικών Κλαμπ (A.I.C.A.T.) και στο Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Μελέτης, Έρευνας και Διδασκαλίας στην Αλκοολογία, Πανεπιστήμιο Μπάρι Ιταλίας. Επίσης, θα σταλούν στην AICAT (Σύλλογος των Τοπικών Αλκοολογικών Κλαμπ Ιταλίας), στο περιοδικό του AICAT “Camminando Insieme”, στην ARCAT Απουλίας, στην ARCAT Τοσκάνης, και στο Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia.
K

Ετικέτες:

Trackback από το site σας.

logo

θεραπεία

 • Αλκοολογικό Ιατρείο ΠαΓΝΗ & Κ.Ο.Π.Α.
 • Βιβλιοθήκη

  Κατέβασε χρήσιμο υλικό Downloads

  Ζήτα βοήθεια

  24ωρη Γραμμή SOS τηλ. 6947349344

  Γίνετε εθελοντής

  Έλα στην ομάδα και δήλωσε εθελοντής

  Πνευματικά δικαιώματα © 2018 Σύλλογος Επιστροφή