Ο ΜΗΝΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Δρ. Ιωάννης Αθ. Ανυφαντάκης – Ψυχολόγος, Κέντρο Αλκοολογίας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Φλωρεντίας

 

Από το 2002 η Ιταλική Εταιρεία Αλκοολογίας (SΙΑ) διοργανώνει, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Αλκοολογίας της Τοσκάνης (CΑR), τον Ιταλικό Σύλλογο Club Αλκοολικών σε Αποκατάσταση (AICAT), τους Ανώνυμους Αλκοολικούς και το Ανώτατο Ιστιτούτο Υγείας το Μήνα Αλκοολογικής Πρόληψης. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τα Προβλήματα και τις Παθολογίες που Σχετίζονται με το Αλκοόλ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και σύλλογοι. Επιλέχθηκε ο μήνας Απρίλιος επειδή τυγχάνει να συμπίπτει με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στις ΗΠΑ κάθε χρόνο σχετικά με την αλκοολογική πρόληψη («National Alcohol Screening Day / NASD).

Ο Μήνας Αλκοολογικής Πρόληψης βασίζεται στι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Αλκοόλ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Εθνικό Σχέδιο Υγείας. Αυτά τα έγγραφα προτείνουν την ενεργοποίηση πολυδιάστατων στρατηγικών, που θα είναι ικανές να αυξήσουν τα επίπεδα πληροφόρησης σχετικά με την μέτρια χρήση των αλκοολούχων ποτών και τη συνειδητοποίηση της ευθύνης αυτών που τα πίνουν ως προς την υγεία τους, αλλά και την υγεία «ειδικών» ομάδων του πληθυσμού όπως οι νέοι, οι γυναίκες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο στόχος που τίθεται στην πραγματοποίηση του ιταλικού Μήνα Αλκοολογικής Πρόληψης, αφορά σε δύο διαστάσεις που συνδέονται με την αλκοολογία και που βαδίζουν παράλληλα. Από τη μια μεριά γίνεται προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος σχετικά με το αλκοόλ και να πληροφορηθεί σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του. Από την άλλη γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των κύριων πρωταγωνιστών που λειτουργούν στο χώρο της αλκοολογίας. Αυτό υποβοηθεί την επικοινωνία μεταξύ των τοπικών οργανισμών και προάγει την συνεργασία με αυτούς που αντιπροσωπεύουν ειδικές κατηγορίες που σχετίζονται με το αλκοόλ και ανήκουν στο χώρο της πρόληψης, της θεραπείας και της υποστήριξης του ατόμου και της οικογένειας, όπως για παράδειγμα οι τοπικές υπηρεσίες υγείας, οι σχετκοί με το αντικείμενο σύλλογοι, οι Δήμοι και οι Νομαρχίες.

Ο ιταλικός Μήνας Αλκοολογικής Πρόληψης είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Μεταφορών, των Περιφερειών και πολλών Δήμων.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιοι υπουργοί και τα στελέχη της πρόληψης σχετικά με τα νεώτερα στοιχεία στον χώρο της Αλκοολογικής Πρόληψης, διοργανώνεται κάθε χρόνο μια ημερίδα (Alcohol Prevention Day) στο Ανώτατο Ιστιτούτο Υγείας στην Ρώμη όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις τελευταίες έρευνες αλλά και οι ενέργειες/δραστηριότητες του Μήνα Αλκοολογικής Πρόληψης. Ως ποσοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των ενεργειών λαμβάνονται υπόψιν ο αριθμός των πολιτών που ενημερώθηκαν, ο αριθμός των επαφών στον δικτυακό τόπο www.alcolonline.org και ο αριθμός των δημοσιευμάτων στον τοπικό και εθνικό τύπο.

Στόχοι του Μήνα Αλκοολογικής Πρόληψης 

Ο Μήνας Αλκοολογικής Πρόληψης θέτει δύο σημαντικούς στόχους:

 1. Ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αλκοολούχων ποτών και ιδιαίτερα σε κάποιες περιόδους της ζωής όπως οι ανήλικοι και η τρίτη ηλικία, ή σε κατηγορίες ατόμων όπως η εγγυμοσύνη, τα άτομα που υπόκεινται σε φαρμακευτική αγωγή και τα άτομα που έχουν προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ. Στις κατηγορίες αυτές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να αναπτύξουν Προβλήματα και Παθολογίες που Σχετίζονται με το Αλκοόλ (Π.Π.Σ.Α.). Η ευαισθητοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού επιτυγχάνεται τόσο μέσω των ΜΜΕ, όσο και μέσω της διανομής πληροφοριακού υλικού, δημόσιων συζητήσεων και απ΄ ευθείας επαφών με τους πολίτες.
 2. Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου μεταξύ των Υπηρεσιών Αλκοολογίας και την συνεργασία με οργανώσεις του εθελοντισμού σχετικές με το αντικείμενο (ONG). Η επέκταση του δικτύου προωθεί την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών φορέων και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ αυτών που αντιπροσωπεύουν ορισμένους τομείς της Αλκοολογίας, όπως η πρόληψη, η έρευνα και η θεραπεία.

Ενημερωτικό / πληροφοριακό υλικό

Η Ιταλική Εταιρεία Αλκοολογίας παράγει κάθε χρόνο ειδικό υλικό σχετικά με την πρόληψη, όπως αφίσες, φυλάδια, βιβλιαράκια, CD, μπλουζάκια κ.α. τα οποία διανείμει στα Κέντρα Αλκοολογίας, στους γιατρούς, στου Δήμους, στους συλλόγους αλλά και στον γενικό πληθυσμό. Δημοσιεύει επίσης άρθρα στα ΜΜΕ και ραδιοφωνικά σποτ.

«Αλκοόλ: ξέρεις τι πίνεις; Όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο λιγότερο ρισκάρεις»

Αυτό είναι το σλόγκαν που υιοθέτησε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) για την καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα προβλήματα που προκαλεί το αλκοόλ στον γενικό πληθυσμό. Αφορά στην ανάπτυξη διεπιστημονικής ενημέρωσης κατά γεωγραφικό επίπεδο (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, νοσοκομειακό) σε διάφορες ομάδες στόχους του γενικού πληθυσμού. Τα διάφορα μηνύματα, αφίσες και ενημερωτικό υλικό που χρησιμοποιείται κάθε χρόνο κατά τον Μήνα Αλκοολογικής Πρόληψης επεξεργάζονται από την ομάδα επικοινωνίας της Ιταλικής Εταιρείας Αλκοολογίας σε συνεργασία με ειδικούς της διαφήμισης και της μαζικής επικοινωνίας.

Εικότερα, έχουν παραχθεί τα ακόλουθα φυλλάδια:

 • Αφίσα του Μήνα Αλκοολογικής Πρόληψης στην οποία μπορεί κάθε οργανισμός ή φορέας να προσθέσει τα δικά του σήματα και τις δραστηριότητες που έχει προγραμματίσει στην περιοχή του.
 • Φέϊγ βολάν του Μήνα Αλκοολογικής Πρόληψης, όπου αναγράφονται και στις δύο του πλευρές πληροφορίες πρώτου επιπέδου σχετικά με τους κινδύνους που προκαλεί η χρήση αλκοόλ.
 • Μπλέ βιβλιαράκι, με πληροφορίες για τον γενικό πληθυσμό και τίτλο «Αλκοόλ, … ξέρεις τι πίνεις??? Όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο λιγότερο ρισκάρεις». Σκοπός του είναι να ενημερώσει τους πολίτες με επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις σχετικά με τη χρήση αλκοόλ.
 • Πορτοκαλί βιβλιαράκι. Είναι ένας οδηγός χρήσιμος στην αναγνώριση και στην διάγνωση των Προβλημάτων που Σχετίζονται με το Αλκοόλ, και απευθύνεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
 • Πράσινο βιβλιαράκι. Πρόκειται για ένα πληροφοριακό βιβλιαράκι με τίτλο «Αλκοόλ…, ξέρεις τι πίνεις;» που απευθύνεται στα άτομα που παρουσιάζουν μια προβληματική χρήση αλκοόλ. Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές προκειμένου να μπορέσει ο αναγνώστης να αλλάξει την συμπεριφορά του ως προς το αλκοόλ.
 • Κόκκινο βιβλιαράκι. «Πρόγραμμα αλκοόλ και εργασία: διάλεξε την ασφάλεια … όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο λιγώτερο ρισκάρεις». Παρέχει προτάσεις για την πρόληψη ατυχημάτων που προέρχονται από την χρήση αλκοόλ στον χώρο εργασίας.
 • Μπαλονάκι μιας χρήσης. Σετ μιας χρήσης για την μέτρηση της αλκοολαιμίας, ιδιαίτερα χρήσιμο στις καμπάνιες πρόληψης σχετικά με την οδήγηση και τη λήψη αλκοόλ.
 • «Μεζούρα» αλκοολαιμίας. Πρόκειται για μια μεζούρα-οδηγό από χαρτόνι, χρήσιμη για την αυτοαξιολόγηση της αλκοολαιμίας. Προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού και υποβοηθάει στην επεξήγηση της επίδρασης του αλκοόλ στον ανθρώπινο οργανισμό.
 • «Μέτρα τα ποτήρια, γιατί αυτά μετράνε». Αφίσα σχετικά με την καθημερινή και θεωρούμενη ως «φυσιολογική» ή «συνήθη» χρήση αλκοόλ και τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει για τον κάθε πολίτη.
 • Τ-shirt με την επιγραφή «Μέτρα τα ποτήρια, γιατί αυτά μετράνε», το οποίο δίνεται στους συμμετέχοντες σε διάφορες εκδηλώσεις.
 • Αλκοόλ και αναπηρία. Αφίσα σχετικά με το γεγονός ότι πολλές αναπηρίες οφείλονται στη χρήση αλκοόλ, όχι υποχρεωτικά του ατόμου με αναπηρία, αλλά και στην χρήση αλκοόλ σε κατάσταση αναπηρίας.
 • CD Rom με ορισμένα από τα παραπάνω βιβιλιαράκια, πόστερ κλπ σε μορφή PDF, τα οποία αποστέλλονται στους οργανισμούς και φορείς που επιθυμούν να τα αναπαράγουν.

Το υλικό αυτό έχει διανεμηθεί σε όλη την Ιταλία, προκαλώντας το ενδιαφέρον πολλών ειδικών, ερευνητών αλλά και αλλοδαπών συναδέλφων, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν την άδεια να το μεταφράσουν και να το χρησιμοποιήσουν στις χώρες τους.

Για να πραγματοποιηθούν καλύτερα τα προγράμματα αλκοολογικής πρόληψης είναι σημαντικό οι λειτουργοί της πρόληψης να γνωρίζουν καλά τις τοπικές συνήθεις και την κουλτούρα των ανθρώπων, τις λαϊκές ρήσεις και τους μηχανισμούς της αγοράς. Ο σκοπός της επιστημονικής ενημέρωσης σχετικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση αλκοόλ, επιτρέπει στους λειτουργούς της Αλκοολογίας και της πρόληψης να απευθύνονται σε ένα μεγάλο αριθμό πολιτών, στους οποίους αυξάνεται η υπευθυνότητα σχετικά με τις επιλογές τους για την υγεία τους.

Θεματικές ενότητες

Προκειμένου να μελετηθούν καλύτερα οι συμπεριφορές, οι συνήθειες, τα προβλήματα σχετικά με τη χρήση αλκοόλ, αλλά και οι προτεινόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των παραπάνω, έχουν δημιουργηθεί ορισμένες διεπιστημονικές ομάδες εργασίας, οι οποίες ασχολούνται με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: αλκοόλ και αναπηρία, αλκοόλ και οδήγηση, αλκοόλ και εργασία, αλκοόλ και εγγυμοσύνη, αλκοόλ και λήψη / χορήγηση φαρμάκων, αλκοόλ και χρόνιες ασθένειες, αλκοόλ και νέοι, αλκοόλ και εξάρτηση από ουσίες, αλκοόλ και Τρίτη ηλικία, αλκοόλ και μετανάστες, αλκοόλ και γυναίκες, αλκοόλ και νέοι.

Κατά την διάρκεια του Μήνα Αλκοολογικής Πρόληψης διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις όπως ομιλίες, δημόσιες συζητήσεις, ενημερωτικές βραδιές και τηλεοπτικές εκπομπές με στόχο να αυξήσουν την συνειδητότητα των πολιτών σχετικά με τις συνέπειες από τη χρήση αλκοόλ. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια έχουν διοργανωθεί μεταξύ των άλλων οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Διανομή πληροφοριακού υλικού μπροστά από μεγάλα εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ
 • Πληροφόρηση μέσα από ενορίες, σχολεία, προσκόπους και άλλες οργανώσεις
 • Αφισοκόληση σε μαγαζιά με την συνεργασία των εμπορικών συλλόγων και σε κεντρικά σημεία των πόλεων
 • Λειτουργία περιπτέρων σε κεντρικές πλατείες των πόλεων όπου οι εθελοντές που τα πλαισιώνουν έρχονται σε επαφή με τους πολίτες εξηγώντας και ενημερώνοντας σχετικά με τις ΠΠΣΑ, αλλά και κατευθύνοντας στους ειδικούς ή στις ομάδες αυτοβοήθειας όποιους έχουν ανάγκη περαιτέρω φροντίδας
 • Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, κοντσέρτων και αναλκοολικών γιορτών
 • Διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων
 • Αναλκοολικές βραδυές / εκδηλώσεις σε ντισκοτέκ, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια κ.α.
 • Συνεντεύξεις Τύπου
 • Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων όπου οι αθλητές φορούν τις μπλούζες με το σλόγκαν «Μέτρα τα ποτήρια, γιατί αυτά μετράνε»
 • Πιλοτικό πρόγραμμα στις ντισκοτέκ όπου ένας νέος / μία νέα διασκεδάζουν χωρίς τη χρήση ψυχότροπων ουσιών

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι, μέσα από την εμπειρία της διοργάνωσης για τέσσερα συνεχή χρόνια του Μήνα Αλκοολογικής Πρόληψης στην Ιταλία, δημιουργήθηκε ένα μοντέλο προσέγγισης και επικοινωνίας με τις μεγάλες μάζες σχετικά με έναν τρόπο ζωής που μέχρι πρότινος θεωρείτο ταμπού. Παρατηρείται ότι τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και ο γενικός πληθυσμός αναφέρονται με μεγαλύτερη ευχέρεια στην καθημερινή χρήση αλκοόλ και όχι μόνο στο φαινόμενο του αλκοολισμού. Οι εμπειρίες των προηγούμενων ετών θα φανούν χρήσιμες για τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση των μελλοντικών εκδηλώσεων του Μήνα Αλκοολογικής Πρόληψης.

Περισσότερη, και συνεχώς ενημερωμένη πληροφόρηση σχετικά με τον Μήνα Αλκοολογικής Πρόληψης στην Ιταλία μπορεί κανείς να αναζητήσει στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους: www.alcolonline.it και www.dfc.unifi.it/sia.

Trackback από το site σας.

logo

θεραπεία

 • Αλκοολογικό Ιατρείο ΠαΓΝΗ & Κ.Ο.Π.Α.
 • Βιβλιοθήκη

  Κατέβασε χρήσιμο υλικό Downloads

  Ζήτα βοήθεια

  24ωρη Γραμμή SOS τηλ. 6947349344

  Γίνετε εθελοντής

  Έλα στην ομάδα και δήλωσε εθελοντής

  Πνευματικά δικαιώματα © 2018 Σύλλογος Επιστροφή